Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Zdrowie

  • 20 marca 2018
  • 23 marca 2018
  • wyświetleń: 32531

Koniec Centrum Dializa w szpitalu! NFZ wypowiedział spółce umowę

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach poinformował we wtorek o zerwaniu kontraktu ze spółką Centrum Dializa. Przez trzy miesiące będzie obowiązywał okres wypowiedzenia. Na zwołanej we wtorek konferencji prasowej starosta Paweł Sadza poinformował, że samorząd jest w stanie przejąć placówkę.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie bez kontraktu NFZ · fot.


Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia:

20 marca 2018 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Jerzy Szafranowicz rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach i zakresach ze Szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. Wśród powodów podjęcia takiej decyzji są m.in. negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Śląski OW NFZ, Państwową Straż Pożarną i Śląski Urząd Wojewódzki. Umowa została rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pacjenci leczący się w Szpitalu w Pszczynie będą mieli zapewnioną opiekę.

Bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy ze spółką Centrum Dializa w Sosnowcu prowadzącą Szpital w Pszczynie jest długotrwały, utrzymujący się stan udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w nieodpowiednich warunkach technicznych, naruszających przepisy przeciwpożarowe (w tym, powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi) oraz stwierdzone podczas kontroli Śląskiego OW NFZ realizowanie umowy z naruszeniem jej treści i przepisów prawa (w szczególności niewykonanie części zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym).

Przez ostanie 10 lat Szpital w Pszczynie był kontrolowany przez Śląski OW NFZ 16 razy. Każda z kontroli wykazywała nieprawidłowości. Ostatnia kontrola Śląskiego OW NFZ przeprowadzona w dniach 12 czerwca 2017 - 25 sierpnia 2017 wykazała, że Szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski OW NFZ po kontroli przeprowadzonej w roku 2016 (zakończonej nałożeniem wysokiej kary - 1 mln 112 tys. 130 zł 35 gr - oraz wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości). W związku z tym, Szpital w Pszczynie w dalszym ciągu realizuje umowę ze Śląskim OW NFZ z naruszeniem jej treści i przepisów prawa.

Wśród nieprawidłowości wskazanych przez Śląski OW NFZ znalazły się m.in. niezapewnienie opieki lekarskiej w oddziale neonatologicznym II poziom referencyjny, gdzie trafiają najciężej chore noworodki (niezapewnienie opieki lekarskiej w sposób zgodny z §  5 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.  oraz  Załącznika nr 3 RMZ Neonatologia - drugi poziom referencyjny); brak wymaganej opieki lekarskiej wobec pacjentów na 6 stanowiskach intensywnej terapii; brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych; brak izolatki na oddziałach neurologii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii; brak koordynatora ds. przeszczepów posiadającego wymagane szkolenia (zgodnie z wymogami określonymi w art. 40 a ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 793 z późn. zm.); brak całodobowej opieki lekarskiej na oddziale chorób wewnętrznych; opiekę anestezjologiczną dla całego szpitala zabezpieczał tylko jeden lekarz specjalista anestezjolog; mimo deklaracji - brak wykwalifikowanych pielęgniarek specjalistek w oddziale geriatrii oraz inne braki w personelu.

Jak zapewnił Dyrektor Śląskiego OW NFZ, pacjenci leczący się w Szpitalu w Pszczynie będą mieli zapewnioną opiekę. Świadczenia we wszystkich rodzajach i zakresach realizowane do tej pory przez Szpital, będą realizowane przez okoliczne podmioty, które posiadają kontrakt ze Śląskim OW NFZ.


Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:Po godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie rozpoczęła się konferencja prasowa poświęcona decyzji NFZ. - Ta informacja była dla nas zaskoczeniem. Nie wiedzieliśmy o tym, że ten kontrakt zostanie spółce wypowiedziany - powiedział na wstępnie Paweł Sadza.

Starosta Paweł Sadza
Konferencja prasowa z Starostwie Powiatowym w Pszczynie · fot.


Starosta przypomniał, że umowa dzierżawy szpitala zawarta pomiędzy powiatem pszczyńskim reprezentowanym przez zarząd powiatu kadencji 2006-2010. Podpisana została na mocy uchwały w dniu 30 września 2010 roku. - Wobec dzierżawcy powiat pszczyński pełni wyłącznie formę kontrolną w zakresie realizacji warunków umowy i odpowiedniego wykorzystania dzierżawionego mienia. Podmiotem odpowiedzialnym za cenę i jakość świadczonych usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia - mówił na konferencji.

- Na przestrzeni tych siedmiu lat od 2010 roku do 2017 roku działalność prowadzona była łącznie w ramach 68 różnych rodzajów produktów kontraktowych świadczonych w pszczyńskim szpitalu. W 2010 roku (za czasów powiatowego szpitala w Pszczynie) zakontraktowano 38 rodzajów świadczeń na łączną kwotę (z nadwykonaniami) sięgającymi kwoty ponad 2 milionów złotych - na łączną kwotę 35 mln 545 tys. zł. W 2017 roku pszczyński szpital posiadał łącznie 44 produkty kontraktowe. Obecnie są świadczone usługi z zakresu anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, ortopedii, traumatologii i narządów ruchu. Są także świadczenia poradni specjalistycznych. - opisał Paweł Sadza. - Szpital świadczy usługi medyczne dla około 108 tysięcy mieszkańców powiatu pszczyńskiego i nie tylko. Rok rocznie leczy się w nim około 10 tysięcy pacjentów - dodał starosta.

Paweł Sadza w ramach przygotowanej prezentacji wspomniał, że od 1 października na mocy zmiany ustawy utworzona została tzw. sieć szpitali, do której został zakwalifikowany nasz szpital. - Kontrakt przyznany szpitalowi w Pszczynie prowadzonemu przez Spółkę Centrum Dializa na dzień 1 stycznia tego roku wzrósł do kwoty 19 mln 730 tys. zł na pół roku, czyli można śmiało powiedzieć, że łączna kwota to 39 mln zł. To jest wartość kontraktu na rok 2018, czyli ten kontrakt się zwiększył - powiedział.

Paweł Sadza

Starosta pszczyński

Jesteśmy gotowi w każdej chwili przejąć ten szpital. Przede wszystkim dlatego, aby nie narażać pacjentów na konieczność podróżowania do innych placówek medycznych. (...) Posiadamy pismo ministra zdrowia departament ubezpieczenia zdrowotnego świadczące o tym, że nie ma najmniejszych przeszkód prawnych, które pozwoliłyby ten kontrakt przejąć i prowadzić szpital przez powiat.- Chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że od kilku miesięcy spotykam się z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzimy obszerną korespondencję zarówno z ministrem zdrowia, jak i dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ i za każdym razem podkreślałem, że my jesteśmy gotowi w każdej chwili przejąć ten szpital. Przede wszystkim dlatego, aby nie narażać pacjentów na konieczność podróżowania do innych placówek medycznych. My to bardzo wyraźnie na każdym spotkaniu wskazywaliśmy, tę deklarację podtrzymywaliśmy i w dalszym ciągu podtrzymujemy - podkreślił Paweł Sadza.

Starosta odniósł się również do informacji NFZ, że środki finansowe ze szpitala w Pszczynie miałyby trafić do innych placówek: - Ze zdziwieniem przyjąłem informację, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje bądź tworzy wizję przekazywania środków finansowych, które przeznaczone są na kontrakt dla naszego szpitala, do innych jednostek. Bo za każdym razem, kiedy te spotkania miały miejsce, deklarowaliśmy pełne przygotowanie do pełnienia na powrót funkcji właścicielskiej, operatorskiej szpitala w Pszczynie.

Starosta Paweł Sadza
Starosta Paweł Sadza · fot.


- Zespół, który przygotowuje dokumentację bieżącą, jeżeli chodzi o współpracę ze spółką Centrum Dializa czy prowadzenie szpitala jest również zespołem, który uzupełnia informacje o planowane scenariusze przejęcia tego szpitala. Posiadamy pismo ministra zdrowia departament ubezpieczenia zdrowotnego świadczące o tym, że nie ma najmniejszych przeszkód prawnych, które pozwoliłyby ten kontrakt przejąć i prowadzić szpital przez powiat. Jest to odpowiedź ministra m. in. na wątpliwości prezesa głównego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, który też nie wiedział czy obecnie przyjęte rozwiązania prawne pozwalają na taki ruch. Mamy informację na piśmie, że wszystkie te decyzje są w kompetencji dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu Zdrowia i nie ukrywam, że na pomoc dyrektora Szafranowicza bardzo liczymy, bowiem takie też były zapewnienia w trakcie naszych spotkań, że jeżeli powiat będzie zdeterminowany i przygotowany do przejęcia tego szpitala to ten kontrakt zyskamy. Nie pozostawiam żadnych złudzeń i jeszcze raz podkreślam, jesteśmy przygotowani do przejęcia tego szpitala i będziemy do tego na pewno zmierzać - powiedział starosta.

Paweł Sadza zaznaczył, że w całej tej sytuacji na pierwszym miejscu musi być postawiony pacjent, a nie pieniądze. - Dla nas najistotniejsze jest to, żeby pacjenci dalej byli leczeni w pszczyńskim szpitalu. Przede wszystkim dlatego, żeby nie musieli podróżować po innych jednostkach - zapewnił.

- O pieniądzach mówimy rzadko, choć czasem mówimy, że ten kontrakt mógłby być wyższy. Natomiast rozdysponowywanie środków po innych szpitalach już na tym etapie, kiedy nie było informacji do organu założycielskiego, czyli powiatu, przyjąłem z wielkim zdziwieniem, tym bardziej, że niejednokrotnie deklarowaliśmy wolę przejęcia tego kontraktu i mamy zgodę ministra na tego typu działania. Myślę, że najważniejszy w tym całym systemie powinien być pacjent, a niekoniecznie kwoty pieniężne przekazywane na rzecz innych szpitali. Pieniądz jest oczywiście ważny w tym systemie ochrony zdrowia, ale nie powinien być najważniejszy. Kluczowym elementem, nad którym wszyscy powinniśmy się pochylić, i tu oczekuję współpracy ze strony NFZ i ze strony wojewody, powinien być pacjent, czyli jak najmniejsze komplikacje dla każdego z tych 10 tys. pacjentów, którzy odwiedzają nasz szpital. Stąd też nasze działania zmierzające do przejęcia tego kontraktu - wskazał w czasie konferencji prasowej starosta.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby pacjenci mieli być ewakuowani czy żeby szpital został zamknięty. Zrobimy wszystko, aby przejąć ten szpital razem z lekarzami i pielęgniarkami, którzy na dzień dzisiejszy w tej placówce leczą pacjentów - podkreślił.

Starosta dodał, że współpraca w tak ważnej kwestii, jaką jest ochrona zdrowia, nie zawsze jest idealna, łatwa i taka jakiej byśmy oczekiwali. - To są problemy rozwiązywane każdego jednego dnia. To bywały problemy, które stawały się częścią posiedzeń zarządu, to są kwestie które omawialiśmy bardzo szczegółowo, to są kwestie kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale zawsze w trakcie tych rozmów najważniejszy dla nas jako stron tej umowy był pacjent.

- Nikt z nas nie ma świadomości jak to będzie wyglądało w przyszłości, jeżeli chodzi o kontrakt dla tego szpitala. Musimy też wziąć pod uwagę, co się dzieje w innych szpitalach w tej chwili. To nie jest tak, że tylko w naszym szpitalu pojawiły się problemy z kadrą medyczną, z wypełnieniem pewnych warunków. To nie jest problem wyłącznie naszego szpitala, to jest problem całego systemu i chciałbym, żebyśmy przy każdej opinii, którą będziemy wydawać na ten temat, wzięli to pod uwagę - powiedział starosta.

Paweł Sadza zapowiedział, że Starostwo powiatowe przygotowuje różne scenariusze. - Mamy cały czas SP ZOZ, który funkcjonuje, który mógłby ten szpital prowadzić. Mamy również spółkę, w której zmierzamy, być stuprocentowym właścicielem, jest to spółka pod nazwą Centrum Przedsiębiorczości. Oczywiście wymagane są kwestie formalno-prawne i przede wszystkim rozmowa ze Spółką, bo myśmy jej do dziś dnia nie przeprowadzili. Jesteśmy umówieni na jutro, będziemy rozmawiać a propos tych kwestii formalno-prawnych, które nas bezpośrednio dotyczą, a które zapisane są w umowie dzierżawy. Zanim przekażemy informację o podmiocie, który będzie ten szpital prowadził, na pewno będzie to stuprocentowo powiatowy organizm. Czy SP ZOZ, czy spółka - proszę dać nam jeszcze trochę czasu, żebyśmy mogli to uzgodnić zarówno z NFZ jak i ze spółką Centrum Dializa - zapowiedział.

Zapis wideo konferencji:

Loading...


Centrum Dializa operatorem szpitala do końca czerwcaPo konferencji skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym spółki Centrum Dializa. - To decyzja wynikająca z warunków umowy, które nie podlegają zaskarżeniu - powiedział Witold Jajszczok. - Zgodnie z tą decyzją spółka Centrum Dializa przestanie być operatorem szpitala w Pszczynie z końcem czerwca.

Rzecznik spółki dodał, że w otrzymanym przez Centrum Dializa z NFZ piśmie nie pojawiły się żadne przyczyny zerwania umowy związane z przeprowadzonymi kontrolami. Narodowy Fundusz Zdrowia w korespondencji powołał się wyłącznie na zapisy w umowie. Witold Jajszczok potwierdził również, że w środę odbędzie się spotkanie starosty pszczyńskiego, Pawła Sadzy z prezesem spółki Centrum Dializa, Jackiem Nowakowskim.

43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

BM, Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA