Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Zdrowie

  • 13 kwietnia 2018
  • 14 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 12534

Powiat chce płynnie przejąć szpital i zainwestować w remont placówki

Losy pszczyńskiego szpitala nadal nie są przesądzone. Wiadomo jednak, że starostwo podjęło działania, których głównym celem jest utrzymanie nieprzerwanej działalności placówki zdrowia. Podczas czwartkowej konferencji starosta poinformował, że poszerzono działalność spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli o prowadzenie działalności leczniczej. Zapowiedział również, że w budżecie powiatu wygospodarowane zostaną pieniądze na remonty - na tę chwilę - trzech pięter: V, VI oraz VII. Zmodernizowane mają zostać także windy.

Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018 · fot.


- Najważniejszym celem na dziś jest utrzymanie nieprzerwanej działalności szpitala. Nie borykamy się z problemami wyłącznie merytorycznymi i to utrudnia nam sytuację. Ale światło w tunelu jest bardziej wyraźne i liczymy, że w ciągu najbliższych kilku - kilkunastu dni zapadną pozytywne dla mieszkańców decyzje - mówił Paweł Sadza, starosta pszczyński.

O spółce Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w WoliStarostwo lada dzień złoży wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wpis spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Działania powiatu pszczyńskiego zmierzają w takim kierunku, aby to właśnie ta samorządowa spółka prowadziła dalej pszczyński szpital.

Wcześniej gmina Miedźna oraz gmina Bojszowy wyraziły zgodę na przekazanie powiatowi udziałów w spółce. Za kilka dni decyzję o przekazaniu udziałów podejmować będzie Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Kiedy to się stanie, powiat pszczyński będzie jedynym właścicielem spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

11 kwietnia aktem notarialnym poszerzono działalność spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli o prowadzenie działalności leczniczej. W strukturach spółki utworzona została jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie działalności leczniczej - Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Z punktu widzenia powiatu spółka samorządowa prowadząca szpital to znacznie lepsze rozwiązanie niż SP ZOZ ze względu na prostsze procedury prawne tworzenia szpitala w ramach spółki, lepszy nadzór nad działalnością, większą odpowiedzialność zarządu za sytuację finansową spółki.

- Gdybyśmy się zdecydowali powierzyć prowadzenie szpitala SP ZOZ-owi, musielibyśmy spłacić od razu wszystkie pozostałe zobowiązania szpitala w kwocie ponad 5 mln zł, co byłoby olbrzymim problemem jeżeli chodzi o kwestie zadłużenia powiatu - tłumaczył starosta. - Spółka samorządowa to sprawdzone rozwiązanie. Szpitale prowadzone przez spółki z powodzeniem funkcjonują w okolicznych miejscowościach - Żorach, Tychach czy Mikołowie. Nie chcemy sytuacji, w której szpital nadal będzie się zadłużał, a jego zadłużenie będzie musiał spłacać powiat pszczyński. To poseł Sośnierz przestrzegał mnie, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że formuła spółki jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla samorządu - dodał.

Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018
Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018 · fot.


Współpraca z personelem medycznymPodczas konferencji Paweł Sadza podkreślał, że starostwo współpracuje już z doświadczoną kadrą menadżerską, która pomoże w przeprowadzeniu operacji przejęcia szpitala oraz utworzeniu w ramach szpitala nowego pionu medycznego oraz organizacyjno-finansowego. - Co ważne, są to lekarze, którzy w szpitalu już pracowali, kiedy był to szpital publiczny i którzy pracują w nim do dziś. To ludzie, dla których idea funkcjonowania szpitala w Pszczynie jest nadrzędną wartością - mówił starosta.

Warto dodać, że do tej pory do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (stan na dzień 12 kwietnia) wpłynęło 218 oświadczeń pracowników szpitala, którzy zadeklarowali gotowość do podjęcia pracy w placówce prowadzonej przez jednostkę podległą powiatowi pszczyńskiemu. Starosta dodał, że coraz więcej byłych pracowników szpitala pyta o możliwość złożenia takiego oświadczenia.

Co dalej z budynkiem?Z kolei Grzegorz Nogły poinformował, że powiat pszczyński chce niezwłocznie przystąpić do remontu górnych pięter budynku szpitala. Zarząd Powiatu na najbliższą sesję Rady Powiatu przygotował propozycję przekazania na pierwsze niezbędne remonty kwotę ponad 400 tys. zł, a prace związane z kosztorysowaniem już trwają.

- Kończymy kosztorysowanie niezbędnych do wykonania prac na V i VI piętrze szpitala. Chcemy niezwłocznie przystąpić do wyłonienia wykonawcy remontu tych dwóch pięter. Oczekujemy także na kosztorys prac na VII piętrze. Ponadto przygotowujemy się do remontu wind. To najpilniejsze prace, które zamierzamy wykonać w szpitalu. Później przystąpimy do remontów na kolejnych piętrach - mówił Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

- Bez najmniejszych problemów jesteśmy w stanie przygotować taki zakres i harmonogram prac, który wypełni zalecenia Państwowej Straży Pożarnej, a w szpitalu zminimalizuje się ryzyko zagrożenia pożarowego - dodał Paweł Sadza.

Na wyremontowane piętra przeniesione mają zostać te oddziały, co do których były największe wątpliwości ze strony sanepidu, a to jest przede wszystkim interna. Miejsce tam znajdzie również część oddziału ortopedii.

Ponadto starosta podkreślił, że w propozycji porozumienia wystosowanej do spółki Centrum Dializa istnieje zapis, w którym powiat oświadcza, że w zakresie w jakim NFZ nie wypowiedział spółce kontraktu, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy i rehabilitacja, spółka nadal może dzierżawić jedno piętro, na którym jest ta działalność prowadzona. - Zmienimy warunki finansowe tej umowy, która obowiązuje powiat i spółkę i będą mogli ją dalej realizować - mówił Paweł Sadza.

Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018
Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018 · fot.


Kwestia finansowa- Ze zdziwieniem przyjąłem informacje przekazywane na konferencji w siedzibie PiS-u, o tym, jakoby radni, którzy na każdej sesji głosują nad zmianami w budżecie i mają informacje o źródłach dochodów i celach, na jakie pieniądze są wydatkowane, nie wiedzą, gdzie się podziały środki z dzierżawy szpitala - mówił starosta.

Szczegółowych informacji na temat finansów szpitala przedstawił skarbnik powiatu Marek Dutkowski. Poinformował on zebranych, że dochody powiatu pszczyńskiego przekazane przez spółkę Centrum Dializa za dzierżawę budynków od 2011 do końca 2017 r. wyniosły 16 mln 200 tys. zł netto. Łączna kwota środków, którą powiat przekazał w latach 2011-2017 i zaplanował do przekazania dla SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który spłaca zadłużenie szpitala) w 2018 r. wynosi 19.619.788 zł.

Z kolei dochody SP ZOZ w Pszczynie uzyskane z wpłat Centrum Dializa Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy sprzętu i wyposażenia szpitala w okresie do 31 grudnia 2017 r. wynoszą 6.885.000 zł netto. Łącznie dochody budżetu powiatu oraz SP ZOZ-u z tytułu dzierżawy nieruchomości i sprzętu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 23.085.000 zł netto.

- Mówimy o kwocie netto, ponieważ podatek VAT w wysokości 5,3 mln zł nie stanowi dochodu powiatu, jest poza naszym budżetem, został przekazany do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - tłumaczył skarbnik powiatu Marek Dutkowski.

Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018
Konferencja w starostwie nt. szpitala w Pszczynie - 12.04.2018 · fot.


Na piątek, 13 kwietnia zaplanowano spotkanie ze spółką Centrum Dializa, na którym starostwo chce poznać stanowisko spółki dotyczące zaproponowanego porozumienia. W przyszłym tygodniu we wtorek grupa robocza powiatu pszczyńskiego oraz grupa robocza NFZ spotkają się celem uszczegóławiania formuły przekazania kontraktu. - Dla nas cesja jest najwygodniejszą, najszybszą z możliwych form przekazania nam kontraktu, ale dopuszczamy inne możliwości, w tym formułę rokowań, o której rozmawiałem z dyrektorem Szafranowiczem. Widzimy dobrą wolę ze strony NFZ i mam nadzieję, że na każdym kroku będziemy ją odczuwać - mówił starosta pszczyński, Paweł Sadza.43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA